Pro/am šokėjų pora = komanda?

Anot vikipedijos, komanda – tai du ar daugiau žmonių, kurie siekdami bendro tikslo veikia kartu, daro vienas kitam įtaką. Nors pro/am (professional/ amateur) šokių poroje kiekvienas jos dalyvis turi labai aiškius vaidmenis ir mokytojas už savo darbą gauna atlygį, tačiau sėkmingo rezultato nebūtų galimybės pasiekti, jei pro/am šokėjų pora apsiribotų tik paviršutinišku bendravimu, nespręstų iškylančių konfliktinių situacijų ir pan. Visus šiuos teiginius pailiustruosiu pavyzdžiu iš savo asmeninės mokymosi patirties ir apie tai, ar pro/am šokėjų pora = komanda padiskutuosime su profesionaliu šokėju ir pro/am šokiu treneriu Aurimu.

Kai prieš kiek daugiau nei pusantrų metų pradėjome šokti su Aurimu, pradžia buvo labai sunki. Nors iki Aurimo jau buvau šokusi pro/am ne vienus metus ir su keletu trenerių, pirmosios pamokos su nauju treneriu sukrėtė – atrodė, kad visiškai nemoku šokti, kad niekas nesigauna ir pan. Ne vieną pamoką lydima tokių nuotaikų svarsčiau išvis mesti mokytis šokti. Džiaugiuosi, kad to nepadariau, bet taip nutiko tik dėl to, kad vis gi su treneriu aptarėme, tai, kas ir kodėl vyksta pamokose ir po truputį atradome bendrą kalbą.

Aurimai, manau, kad nesvarbu, ar šoki profesionaliai, ar pro/am, du kartu dirbantys žmonės – tai komanda. O tam, kad komanda pasiektų norimą rezultatą -svarbu kalbėtis apie tai, kas ir kodėl vyksta?

Aurimas: Tam, kad pro/am pora susikalbėtų – pirmiausiai reikia išsiaiškinti tikslus, kad tiek mokytojui, tiek studentei būtų aišku, ko susirinko. Kai tikslai aiškūs, tuomet galima jų kryptingai siekti, o jei taip nėra – dažniausiai pro/am šokėjų poros išsiskiria.

Su pro/am dirbi jau ne vienus metus. Kas, tavo nuomone, pamokoje mokinėms sukelia daugiausiai sunkumų? Kas mokymosi procese kelia daugiausia neigiamų emocijų?

Aurimas: Emocijų šokių pamokose daug – kartais jas pastebi kartais ne, bet dažniausiai, kaip jos greit ateina, taip greit ir nuslūgsta. Daugiausia sunkumų ateina tada, kai nepasiteisina lūkesčiai, iš ten ir ateina neigiamos emocijos. Manau, kad reikia mokytis ne tik šokti, bet ir priimti situaciją.

Kaip manai, ar pamokų metu neišspręsti klausimai trukdo/ gali trukdyti šokant varžybose?

Aurimas: Be abejo, neišspręsti klausimai gali trukdyti. Visi nesutarimai turėtų būti išspręsti, bet ne visuomet tai pavyksta. Kaip sakoma, gyveni ir mokaisi.

Ar galima teigti, jog pro/am šokėjų poroje yra svarbūs tie patys dalykai – t.y. požiūris, susikalbėjimas, pastangos, pasitikėjimas vienas kitu, ir pan. – kaip šokant profesionalių šokėjų porai?

Aurimas: Pro/am poroje yra truputėlį kitaip – šitame žanre vertinama studentė, dėl to mokytojas daugiau figūruoja kaip asistentas. Tačiau bet kuriuo atveju visa tai, ką paminėjai, taip pat yra svarbu. Ir aišku šokant pro/am – vis tiek reikia šokti kartu, o ne atskirai, čia ne Hip Hopas😂👍.

Ar pritari minčiai, kad pro/am poroje mokosi ir tobulėja abu partneriai, t.y. šių pamokų metu mokomasi ne tik šokti, bet ir bendrauti, ieškoti kompromisų, kt.?
Aurimas: Mokytojas iš savo mokinių išmoksta daug, ką gali pritaikyti tiek gyvenime, tiek darbe. Be abejo, tai dalinimasis patirtimi ir abipusė nauda.
Kadangi šokant pro/am partneriams yra svarbu susikalbėti. Ar tam, kad žmonės geriau pažintų vienas kitą, pasitikėtų ir bendras darbas leistų pasiekti norimą rezultatą, užtenka tik bendravimo pamokoje?

Aurimas: Ir taip, ir ne priklauso nuo žmogaus charakterio kaip jis prisileidžia žmones.
Bet kažkoks bendravimas vis tiek bus.